Paulig vähentää
hävikkiä osana vastuullisuusohjelmaansa

Ruokahävikin vähentäminen on osa Pauligin vuoteen 2030 tähtäävää, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvaa johon kuuluvat vastuullisemmat tuotteet ja palvelut, ilmastotoimet- ja kiertotalous sekä oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa. Paulig tavoittelee arvoketjunsa ruokahävikin määrän puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Tehtävänämme on edistää kestävää ruoan tulevaisuutta, ja kutsumme ruokahävikkiprojektin avulla myös kotitaloudet mukaan vähentämään hävikkiä.